Nostalgija Eglei.

egle010

Švento Jono naktį

Klausime žvaigždės,

Imsim laužus degti, –

Raganos padės.

Iliustracijos iš Salomėjos Bačinskaitės knygos: „Žalčio pasaka”, kurią išleido dailininkų „Forma” kolektyvas, 1947 m. Memingene (400-aisiais lietuviškos knygos sukakties metais); Salomėja Nėris „Eglė žalčių karalienė”, Kaunas, 1940. Eglė Žalčių Karalienė

Advertisements

Life Secrets…

I love the gaps between clouds and blue sky…

I like the beams of the sun enlightening everything what is alive on this earth

I enjoy summer

My heart and inner self feels ready for something…

Prepared for something…

If something is awaiting for me…

It does not happen in winter.

In winter I am waiting for something.

I wonder what is better

An inner feeling that something beautiful is awaiting for you, or an emotion of waiting for something beautiful to happen?